Tuyên bố thành lập nhóm: Những người từ bỏ Đảng (Vi Đức Hồi)

NHẬN THẤY: Hiện tượng tử bỏ Đảng cộng sản Việt Mam những năm qua, tuy chưa trở thành phong trào lớn rộng, song thực tế cho thấy số người từ bỏ Đảng đã và đang ngày càng gia tăng.
Trong điều kiện hiện nay, việc tập hợp những người từ bỏ Đảng cộng sản còn nhiều hạn chế, do chưa có mạng lưới thông tin tổng hợp về tình hình trên; chưa có chủ trương liên kết những người từ bỏ Đảng…bởi thế số lượng người tham gia trong buổi bình minh ban đầu này còn rất khiêm tốn, chưa hội tụ đủ các yếu tố cần thiết để thành lập hội. Vì vậy những người từ bỏ Đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố thành lập: Nhóm những người từ bỏ Đảng, gọi tắt là: Nhóm từ Đảng.

Nhóm từ Đảng, bao gồm những người đã từng là đảng viên cộng sản Việt nam, nhận thấy giới cầm quyền của Đảng nói một đằng, làm một nẻo. Các chủ trương, chính sách của Đảng trái ngược với lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước… từ đó đã lên tiếng đấu tranh, bảo vệ lợi ích của nhân dân , lợi ích dân tộc, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, lên án nạn tham nhũng trong giới cầm quyền cộng sản… vì thế Đảng cộng sản Việt Nam đã khai trừ hoặc cá nhân tự rút khỏi Đảng cộng sản Viẹt Nam.
Nhóm không tiếp nhận những đảng viên cộng sản do vi phạm tư cách đạo đức, tham nhũng, gây bè phái …bị khai trừ khỏi Đảng cộng sản Việt Nam
Nhóm từ Đảng, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Nhóm không quy định chế tài kỷ luật-khen thưởng. Những người hội tụ đủ các tiêu chí trên, tự nguyện đề đạt ý kiến, nguyện vọng với phát ngôn viên của nhóm, có thể trở thành thành viên của nhóm từ Đảng. Trong trường hợp thành viên của nhóm muốn rút ra khỏi nhóm, chỉ cần thông báo cho phát ngôn viên của nhóm biết về quyết định của mình.
Định hướng hoạt động của nhóm từ Đảng:
- Nhóm từ Đảng là ngôi nhà chung của các thành viên, là nơi chia sẻ những vấn đề mà các thành viên cùng quan tâm; tạo cơ hội và động viên nhau vượt qua những thách thức trong cuộc sống.
- Khuyến cáo các cơ quan chức năng về những quyền lợi chính đáng của các thành viên trong nhóm bị tổn thương hoặc có nguy cơ bị tổn thương.
- Lên tiếng bênh vực các thành viên trong nhóm và công dân khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.
- Chia sẻ và đồng hành cùng các tổ chức xã hôi dân sự trong nước về những vấn đề mà các bên cùng quan tâm.
- Tri ân những người thuộc thế hệ đi trước đã từ bỏ Đảng, khai phá và làm đầu tầu dấn thân trên chặng đường đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt nam. Nhóm lấy tấm gương, nhân cách của tướng Trần Độ làm biểu tượng cho hoạt động của minh.
- Mọi chủ chương hoạt động của nhóm, đều được các thành viên trong nhóm bàn bạc thống nhất. Nhóm không có người đứng đầu (nhóm trưởng), mà chỉ có phát ngôn viên của nhóm, phát ngôn của nhóm làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ và luân phiên thay nhau, với thời hạn một năm.
Trong khoảng thời gian đầu thành lập (1 năm), mọi hoạt động của nhóm căn cứ theo khả năng đóng góp tự nguyện của các thành viên, nhóm không chủ trương xây dựng quỹ, sau khoảng thời gian đó, căn cứ vào tình hình cụ thể, các thành viên trong nhóm bàn bạc thống nhất quyết định.
Thông báo này thay cho điều lệ hoạt động của nhóm.
Phát ngôn viên Nhóm Từ Đảng

Vi Đức Hồi

Không có nhận xét nào: