Trở lại chủ trương‘hồng hơn chuyên’? (Thư tòa soạn)

        Tổ Quốc 224
Phát hành : 1/4/2016

Càng ngày càng có thêm những dấu hiệu đáng lo ngại là, với ban lãnh đạo mới xuất phát từ đại hội 12, Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ tăng cường tối đa sự kiểm soát của Đảng trên mọi hoạt động của Nhà Nước, rập khuôn theo những gì mà Tập Cận Bình đang làm tại Trung Quốc.

Bằng chứng nổi bật nhất và đang diễn ra ngay trong lúc này là việc ban lãnh đạo mới buộc quốc hội –trên danh nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất- phải "kiện toàn" ngay lập tức ba chức vụ chủ chốt của nhà nước, nghĩa là giải nhiệm và bầu lại chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Điều đáng lưu ý là ban lãnh đạo mới của ĐCSVN đã không thấy cần phải giữ thể diện cho quốc hội bù nhìn vì quyết định này đã được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố trước. Đối với ông Trọng Đảng là trên hết, Quốc Hội chỉ có nhiệm vụ phục tùng và hiến pháp chỉ có mục đích thể chế hóa cương lĩnh của Đảng.
Tại sao không thể đợi bốn tháng nữa sau khi Quốc Hội được bầu lại? Tại sao bắt Quốc Hội khóa 13 bãi nhiệm chủ tịch nước trước nhiệm kỳ -một điều mâu thuẫn với Hiến Pháp 2013- và bầu lại cả chủ tịch nước lẫn thủ tướng và chủ tịch Quốc Hội để rồi bốn tháng sau Quốc Hội khóa 14 phải muối mặt bầu lại nguyên si?
Lý do đầu tiên của sự vội vã làm bẽ mặt Quốc Hội này khá dễ hiểu: đó là sa thải ngay Nguyễn Tấn Dũng và loại bỏ các tay chân mà ông đã cài đặt trong chính quyền và các công ty quốc doanh, để giành lại cho Đảng quyền kiểm soát nhà nước đã bị thách đố trong mười năm qua. Một lý do khác là để chuẩn bị tiếp đón tổng thống Mỹ vào tháng 5 sắp tới trong đó ông Nguyễn Tấn Dũng không còn vai trò gì. Ông Dũng không về hưu trong một sự chuyển tiếp
bình thường mà đã bị loại sau một cuộc đấu đá tranh giành quyền lực dữ dội.
Nguyễn Tấn Dũng đã là một thủ tướng rất tệ hại, đã để cho tham nhũng bành trướng làm lụn bại đất nước về mọi mặt nhưng ông không làm điều mà ban lãnh đạo mới có vẻ đang cáo buộc ông là tách dần Chính Phủ khỏi Đảng. Trái lại ông rất trung thành với Đảng, đã chấp nhận luật chơi của Đảng và chính vì thế mà ông đã thua. Sự tách rời tương đối giữa bộ máy nhà nước và bộ máy đảng không phải là chủ trương của Nguyễn Tấn Dũng mà chỉ là hậu quả tự nhiên của một sinh hoạt quốc gia và những trao đổi quốc tế ngày càng phức tạp đòi hỏi những người có chức vụ chính thức phải có thực quyền.
Khuynh hướng đang ló dạng từ ban lãnh đạo mới là kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của nhà nước -quốc hội cũng như chính phủ- bằng bộ máy đảng. Phải chăng chúng ta sắp chứng kiến sự trở lại của chủ trương "hồng hơn chuyên"? Chính chủ trương này đã làm tê liệt các nước cộng sản trước đây và đã đưa tới sự tan rã của Liên Xô và sự sụp đổ của các chế độ cộng sản Đông Âu. Thất bại là chắc chắn và hậu quả cho đất nước sẽ rất bi đát.
Lý cớ cho chủ trương tái lập chế độ đảng trị tuyệt đối này là để chống tham nhũng, như Tập Cận Bình đang làm tại Trung Quốc. Nhưng đây chỉ là một lý cớ ngây ngô, bởi vì tham nhũng chủ yếu là con đẻ của chế độ độc tài đảng trị trong đó nhóm cầm quyền không bị kiểm soát và cũng không thể bị chế tài.
Ban lãnh đạo mới của ĐCSVN sẽ rất khờ khạo nếu muốn rập khuôn theo Bắc Kinh. Tập Cận Bình đang sa lầy và Việt Nam cũng không phải là Trung Quốc. Chọn lựa khôn ngoan duy nhất của họ là thích nghi với tiến trình dân chủ hóa.
 ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc


Không có nhận xét nào: