Nhận diện rõ một lực lượng chiếm đóng (Thư tòa soạn)

        Tổ Quốc 225
Phát hành : 15/4/2016

Thế là ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng Sản đã "kiện toàn" xong cơ cấu quyền lực: bộ chính trị, ban bí thư, ban chấp hành trung ương và chính phủ. Kể cả quốc hội, dù chưa bầu.  Hai tiếng "kiện toàn" khiến người ta phải tự hỏi ngôn ngữ Việt Nam còn có nghĩa gì dưới chế độ này?

Tuy chỉ mới cầm quyền chưa đầy ba tháng họ đã lập được kỳ công là tự cắt bỏ dứt khoát với nhân dân Việt Nam. Mọi người đều đã hiểu là không thể chờ đợi gì ở họ. Ông tổng bí thư là một người mà cả nước, kể cả các đảng viên cộng sản, đều đã đánh giá từ lâu là thủ cựu, và ông cũng vừa xác nhận hình ảnh này khi tuyên bố một cách rất tự nhiên rằng đảng của ông "dân chủ đến thế là cùng". Ông chủ tịch nước, người trên nguyên tắc phải thể hiện đạo đức và thể diện quốc gia, trong năm năm làm bộ trưởng công an thay vì bảo vệ luật pháp và trật tự đã có thành tích nổi bật là cho công an giả làm côn đồ hoặc sử dụng côn đồ hành hung dân oan và những người không cùng chính kiến; các vụ đánh chết người trong đồn công an đã trở thành quen thuộc. Ông thủ tướng, người điều khiển chính phủ mà một trong những trách nhiệm khẩn cấp là chặn đứng tham nhũng và đảo ngược sự suy thoái về mọi mặt của xã hội cũng đã là phó thủ tướng trong suốt mười năm qua và không hề chứng tỏ một khả năng nào. Cũng như ông tân chủ tịch nước ông đã được chức vụ mới chỉ vì đã có công phản bội ông Nguyễn Tấn Dũng người đã cất nhắc ông.
Chính phủ mới gồm năm người đã từng ở trong chính phủ trước và 22 người mới. Những người tại vị hoàn toàn không có bất cứ một thành tích đáng ghi nhận nào và được giữ lại không phải vì tài năng.
Những người mới hoàn toàn không được dư luận biết tới, họ chỉ được ban lãnh đạo đảng chỉ định để tham gia điều khiển bộ máy đàn áp. Đây là một chính phủ gồm toàn những người hoặc đã bị nhân dân thù ghét hoặc hoàn toàn xa lạ.
Còn quốc hội mới? Tuy chưa được bầu ra người ta cũng có thể quả quyết đây sẽ chỉ là một quốc hội tuyệt đối bù nhìn chỉ có chức năng công bố những quyết định của nhóm người cầm quyền trong đảng. Điều mới là lần này người ta đã quyết định quốc hội phải biểu quyết những gì và thế nào ngay trước khi nó được bầu ra. Chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng và chính phủ đều đã xong. Sự trắng trợn đã vượt mọi giới hạn.
Điều cũng lố bịch và ô nhục không kém cho cái quốc hội bù nhìn này là sự thô bạo và sống sượng trong việc chuẩn bị bầu cử. Người ta không còn quan tâm ngay cả đến thể diện bề ngoài. Một số người có thiện chí đã cố gắng  nhịn nhục ra ứng cử với hy vọng cải tiến sinh hoạt xã hội ngay trong luật chơi của chế độ, nhưng tất cả đã bị cấm ứng cử qua những buổi "hiệp thương" bỉ ổi một cách quá đáng. Nhưng người tham dự những buổi "hiệp thương" này -trên dưới 70 người- đều là những tay sai của chế độ được chọn để tới xỉ vả và sau đó "biểu quyết" loại bỏ các ứng cử viên không do Đảng Cộng Sản chỉ định trước. Những người này có quyền gì để thay thế 100.000 cử tri trong mỗi đơn bị loại bỏ trước một số ứng cử viên?
 Tất cả những gì đã, đang và sắp diễn ra chỉ xác nhận lại một lần nữa điều mà giờ đây mọi người đều phải nhìn nhận: Đảng Cộng Sản coi chính quyền là việc nội bộ của họ, hoàn toàn không tùy thuộc nhân dân Việt Nam. Ho tự coi như một lực lượng chiếm đóng.Chúng ta phải nhìn họ như thế.
 ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: