Một thay đổi trọng đại không chỉ cho Myanmar (Thư tòa soạn)

          Tổ Quốc 215
Phát hành : 15/11/2015

   Đối lập dân chủ Myanma đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 8 tháng 11. Liên Minh Dân Chủ Quốc Gia của bà Aung San Suu Kyi đã giành được đa số tại quốc hội.
      Cho tới ngày bầu cử không một quan sát viên nào dám tiên liệu kết quả này bởi vì cuộc bầu cử vừa qua tuy tự do nhưng không lương thiện và công bằng. Đảng quân nhân cầm quyền tự dành trước 25% số ghế trong cả hai viện, qui định một cách tùy tiện các đơn vị đầu phiếu và những người được đi bầu; đã thế còn lợi dụng vị thế cầm quyền và phương tiện áp đảo để mua chuộc cử tri bằng những hứa hẹn cụ thể như mở trường học, bệnh xá, xây cầu đường v.v. Dù vậy Liên Minh Dân Chủ Quốc Gia vẫn giành được ba phần tư số ghế được bầu và do đó đa số tuyệt đối trong quốc hội ngay cả với 25%  số ghế được dành trước cho đối thủ. Chính quyền quân nhân đã nhìn nhận thất bại và cam kết bàn giao quyền hành. Cả thế giới mừng cho nhân dân Myanma.

     Thắng lợi lịch sử này trước hết một lần nữa chứng tỏ một cách hùng hồn rằng mọi dân tộc đều khao khát dân chủ. Myanma gần như hoàn toàn cô lập với thế giới từ hơn một nửa thế kỷ nay và cũng là một trong những nước chậm tiến nhất về tư tưởng và văn hóa; người Myanma vừa chứng tỏ rằng dù ở trình độ nào con người cũng muốn được tự do và kính trọng thay vì sống trong một chế độ đầy cấm đoán và có thể bị buộc tội và trừng phạt một cách tùy tiện bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà mọi dân tộc được quyền chọn lựa đều đã chọn dân chủ. Người Myanma không phải là một ngoại lệ và họ hoàn toàn có lý. Sau gần năm năm mở cửa họ không chỉ tự do hơn, cảm thấy an toàn hơn mà còn có mức sống cao hơn gấp đôi.
Thắng lợi này cũng nói lên một lần nữa sự phản bác dứt khoát của mọi dân tộc đối với chủ nghĩa cộng sản. Đừng quên rằng Myanma là một chế độ "xã hội chủ nghĩa mang mầu sắc Myanma". Trước đây tất cả mọi đảng cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô cũ cũng đều đã thảm bại ngay trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên. Myanma chỉ nhắc lại một sự thực là các chế độ cộng sản bị thù ghét hơn là người ta tưởng và đó là lý do chính khiến chúng có thể bị đánh bại bằng đấu tranh bất bạo động.


      Nhưng cũng phải nhìn nhận một sự thực là tập đoàn tướng lãnh cầm quyền tại Myanma đã rất lương thiện và xứng đáng. Họ đã thực sự chấm dứt sự lệ thuộc vào Trung Quốc và mở cửa về dân chủ sau khi nhận ra sự tồi tệ của chế độ toàn trị; sau đó đã tiếp tục tiến trình dân chủ hóa và cuối cùng đã chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử tự do. Dù họ có sai lầm đến đâu trong quá khứ thái độ này cũng phải được kính trọng và ngưỡng mộ. Họ đã thất bại trong cuộc bầu cử nhưng thất bại này còn vinh quang gấp triệu lần những thắng lợi gian trá trong những cuộc bầu cử giả dối và bịp bợm trước đó. Họ xứng đáng được nhân dân Myanma biết ơn.
      Liên Minh Dân Chủ Quốc Gia và bà Aung San Suu Kyi cũng đã tỏ ra rất sáng suốt khi mạnh mẽ nhắc lại tinh thần hòa giải dân tộc mà họ không ngừng đề cao trong suốt quá trình tranh đấu gian khổ.
       Cuộc bầu cử này không chỉ là một biến cố lịch sử của Myanma. Nó cũng đánh dấu một bước tiến quyết định của dân chủ tại Đông Nam Á. Đảng Cộng Sản  Việt Nam sẽ phạm sai lầm bi đát nhất, và cuối cùng, nếu nghĩ rằng có thể trụ được trong bối cảnh chính trị thế giới và khu vực mới.

 ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc


Không có nhận xét nào: