Đảng Nó Đảng Ta ( Bảo Quốc)

“Kính gửi  nhà thơ Bùi Minh Quốc”
                             Nhiều người đang gọi “Đảng Nó – Đảng Ta!”
                             Để quên đi một thời mông muội.
                             Để quên đi một thời lầm lỗi.
                             Theo ngoại bang tàn phá quê nhà.

                             Một thời đào mồ mả ông cha,
                             Đạo lý tổ tiên lộn sòng tất cả.
                             Chùa – Đình – Miếu …mặc sức đập phá.
                             “Đốt cháy Trường Sơn”…giải phóng quê nhà,
                             Huynh đệ tương tàn…nấu thịt da.
                             Khẳng định “Đánh cho Nga Xô –Trung Cộng”.
                             Giờ đây sau 40 năm “Giải Phóng”,
                             Quê hương điêu tàn, biển đảo tan hoang.
           Phất cờ Liềm – Búa…Đảng xây dinh thự, ngai vàng,
                             Vùi dân đen dưới hầm tai vạ…
                  Nay phân biệt “Đảng Ta – Đảng nó !”.
                  Thưa các ông: “Đảng Nó!” từ đâu ra?
Cựu chiến binh Bảo Quốc

4/2015

Không có nhận xét nào: