Những luận điệu dối trá nhằm bảo vệ chế độ độc tài toàn trị Việt Nam (Hoa Mai Nguyên)

‘Đại biểu’ Nguyễn Phú Trọng quyết tâm giữ độc quyền cai trị qua điều 4 Hiến Pháp 2013
“…Điều 4 đã không còn phù hợp với xu hướng hiện đại ngày nay,  chúng ta cần phải đấu tranh nhằm thay đổi triệt để nội dung của Điều 4 Hiến pháp hiện hành, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân muốn xây dựng một xã hội tiến bộ, dân chủ, công bằng, văn minh…”
Trong nhiều năm qua, đảng và nhà nước Việt Nam luôn xuyên tạc với những lời lẽ dối trá nhằm bám víu vào chế độ độc tài đang còn xót lại trên thế giới hiện đại ngày nay, họ luôn lập luận cho rằng một chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng bao giờ cũng dẫn tới mất đoàn kết và bạo loạn. Nhưng thực tế cho thấy chỉ có những chế độ độc tài mới dẫn đến mất đoàn kết, luôn đấu đá nhằm chia rẽ nội bộ vì những lợi ích phe nhóm và ích kỷ. Nhìn chung mà nói hầu hết các nước dưới chế độ độc tài kết thúc bằng những bạo loạn vì không được hưởng ứng và lòng tin đối với người dân.

Nhiều nước có tự do dân chủ trên thế giới hiện nay, chính quyền và nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của người dân và được mọi tầng lớp trong nhân dân luôn ủng những chính sách dân chủ đa nguyên, và đáp ứng lại, chính quyền luôn tôn trọng mọi người, mọi ý kiến.
Nước Đức là một trong những quốc gia đang được thế giới chú ý tới, nhiều năm qua chính quyền và nhà nước Đức luôn quan tâm tới đời sống của người dân. Với những chính sách đa nguyên, đa đảng rất tốt cho một đất nước phát triển, bởi vì khi có đa nguyên đa đảng, đồng nghĩa là các đảng có điều kiện quan sát lẫn nhau, tránh được nhiều sai sót, các đảng cùng làm chung trong một bộ máy chính quyền, nhưng luôn đoàn kết cùng giúp nhau đóng góp ý kiến, sáng kiến để đưa đất nước ngày càng phát triển không ngừng. Người dân là trọng tài rất quan trọng, họ dùng lá phiếu để bầu chọn cho mình một chính đảng mà mình cảm thấy có lòng tin vào đảng đó. Nếu đảng nào yếu kém tất nhiên sẽ nhận được ít lá phiếu bầu cử, Đảng nào có tổng số phiếu dưới 5% sẽ không có ghế ngồi trong quốc hội, vì vậy đảng nào cũng phải cố gắng làm những công việc tốt để lấy lòng tin của quần chúng nhằm tăng thêm lá phiếu cho đảng của  mình.
Để phản bác, những luận điệu xuyên tạc dối trá (đa nguyên đa đảng đưa đến bạo loạn) của đảng và nhà nước Việt Nam, chỉ nhằm mục đích lừa dối nhân dân Việt Nam nhằm bám víu và duy trì chế độ CS độc tài, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh nhằm hủy bỏ điều 4 trong hiến pháp, và lập nên một hiến pháp mới trên một nền tảng dân chủ và đa nguyên.
Nguyên văn Điều 4: “Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Ðảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Sau đó  có đến 98% ‘đại biểu nhân dân’ tán thành chỉ đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng

Điều 4 đã không còn phù hợp với xu hướng hiện đại ngày nay,  chúng ta cần phải đấu tranh nhằm thay đổi triệt để nội dung của Điều 4 Hiến pháp hiện hành, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân muốn xây dựng một xã hội tiến bộ, dân chủ, công bằng, văn minh.
Nếu đảng CSVN thực sự quang minh chính đại hãy hủy bỏ điều 4, cho phép các chính đảng được công khai sinh hoạt trên một nền tảng tự do và dân chủ, như một số quốc gia trên thế giới với thể chế dân chủ và vẫn còn đảng CS, như  đảng cộng sản Pháp, Canada, Mỹ, Nauy, Úc, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ, Anh... vẫn không bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, không bị cấm đoán tuy nhiên không thể giành đa số phiếu để trở thành đa số trong quốc hội hoặc đủ đa số ghế để thành lập chính phủ.
Trong một thể chế dân chủ sẽ có rất nhiều chính đảng, nhưng ở cấp trung ương chỉ có vài đảng lớn, ví dụ như nước Đức hiện nay. Ở mỗi địa phương cũng sẽ có một số đảng địa phương  giới hạn bên cạch các đảng có tầm vóc quốc gia.
Một chế độ dân chủ phải đích thực phải trân trọng sinh hoạt của các chính đảng. Không thể có sinh hoạt chính trị đứng đắn nếu không có các chính đảng.
Trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam chúng ta, sau bao nhiêu năm dưới chế độ  độc tài trong đó mọi sinh hoạt chính trị đều bị đàn áp và trù dập, nhiều người dân chủ đã lập ra chính đảng hoặc tham gia các đảng phái đã bị bắt bớ, tù đày như LS Lê Quốc Quân, Đinh Nguyên Kha, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Bùi Thị Minh Hằng, Tạ Phong Trần, v.v. Để có thể hội nhập vào thế giới hiện đại ngày nay các chính đảng cần được khai sinh, khuyến khích và nuôi dưỡng. Các chính đảng là yếu tố không thể thiếu cho một đất nước, vì thế  đất nước Việt Nam cần phải xóa bỏ chế độ độc tài, và khuyến khích  tạo điều kiện cho các chính đảng được phép hoạt động nhằm xây dựng đất nước ngày càng phát triển lớn mạnh.
Đảng CSVN hãy nhìn lại lịch sử trên thế giới, những chế độ phát xít quân phiệt như Ý, Đức, Nhật đã thất bại và sụp đổ vì chính sách độc tài. Người dân của ba nước này đã nhìn biết sai lầm này và làm lại từ đầu, xây dựng lại một thể chế dân chủ, đào tạo ra những con người mới, xây dựng lại một đất nước mới. Hiện nay cả thế giới phải kính nể và muốn học hỏi 2 đất nước Nhật và Đức, cả hai đất nước này đã đứng lên từ một đống tro tàn và đổ nát cho đến ngày nay. Hai nước này đã là những nước đang phát triển hàng đầu thế giới về những khoa học và kỹ thuật. Đảng và nhà nước Việt Nam hãy suy xét lại mình cho kỹ, đừng nên tự lừa dối mình và lừa dối dân tộc Việt Nam nữa.
Hoa Mai Nguyen
29/03/2015
Tham Khảo: DATC 2015 - Tập Hợp Dân Chủ Đa NguyênKhông có nhận xét nào: