Ban Biên Tập Tổ Quốc kính chúc quý thân hữu và độc giả một năm mới 2015 đầy:
Hy Vọng
Niềm Tin
Thắng Lợi
ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: