Một quốc họa đã kéo dài quá lâu (Thư tòa soạn)


       Tổ Quốc 197
Phát hành : 1/2/2015


Ngày 3-2-2015 này Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa tròn 85 tuổi và đã cầm quyền trong gần 70 năm tại miền Bắc và 40 năm trên cả nước. Với thành tích nào?
Hãy bắt đầu bằng thành tích quan trọng nhất, cũng là thành tích duy nhất mà Đảng Cộng Sản tự hào: cuộc chiến 1945-1975. Sự kiện cho tới nay ĐCSVN chỉ tự hào về cuộc chiến này tự nó có ý nghĩa, nó là sự thú nhận rằng ngoài cuộc chiến này họ không thể khoe khoang một công lao nào khác. Nhưng cuộc chiến này là gì? Về bản chất, cả hai giai đoạn mà ĐCSVN gọi là
"chống Pháp" và "chống Mỹ" đều chỉ là những cuộc nội chiến vì một lý do đơn giản là tuyệt đại bộ phận những người chiến đấu cũng như những nạn nhân đều là người Việt. Giờ đây, khi mà sự hỗ trợ ồ ạt của Liên Xô và Trung Quốc cho ĐCSVN đã được mọi người nhìn nhận thì những chiêu bài "chống Pháp", "chống Mỹ" chỉ nói lên một sự thực đau lòng: dân tộc ta đã bị hy sinh trong cuộc tranh hùng giữa các nước lớn. Sáu triệu người Việt Nam đã thiệt mạng, ngoài những tàn phá kinh khủng, tình cảm cũng như vật chất, cho đất nước. Trong lịch sử thế giới chưa có dân tộc nào gượng dậy được trong một vài thế hệ sau một cuộc nội chiến dài và khốc liệt như thế.


           
Thành tích gắn liền và chuẩn bị cho cuộc nội chiến này là tội ác tàn sát hàng trăm nghìn người thuộc các đảng phái quốc gia hoặc chỉ giản dị là không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản được phát động ngay từ năm 1945 và đạt tới cao điểm trong những năm sau đó. Những người yêu nước này đã bị tàn sát chỉ vì Đảng Cộng Sản muốn giành độc quyền kháng chiến để áp đặt chủ nghĩa Mác-Lênin. Lịch sử sẽ phải làm rõ thảm kịch này, ít nhất để trả công lý cho ký ức của họ.
Một thành tích kinh khủng giữa hai giai đoạn nội chiến là đợt tàn sát Cải Cách Ruộng Đất. Theo một khảo cứu của Viện Kinh Tế của chính chế độ cộng sản thì 172.008 người đã bị thảm sát. Họ bị giết, sau khi bị đánh đập và sỉ vả, không phải vì đã phạm một tội nào mà chỉ vì bị coi là thuộc một thành phần mà Đảng Cộng Sản muốn tiêu diệt. Theo định nghĩa của công pháp quốc tế đây là một tội ác đối với nhân loại.


Thành tích vẫn còn cần được đánh giá đúng mức là chính sách tàn phá trí tuệ Việt Nam mà vụ Nhân Văn – Giai Phẩm chỉ là một phần rất nhỏ. Người Việt Nam bị cấm suy nghĩ và phát biểu một cách khách quan. Triết lý duy nhất được nhồi sọ là triết lý bệnh hoạn Mác-Lênin. Đó là một trong những lý do chính khiến trí tuệ Việt Nam bị thui chột và làm chúng ta thua kém thế giới như hiện nay.
Thành tích rõ rệt hiện nay là sự tụt hậu bi đát so với thế giới. Thu nhập trung bình của một người Việt Nam chỉ bằng 15% mức trung bình thế giới. Tổng sản lượng của nước ta chỉ bằng một nửa số thương vụ của một công ty Samsung của Hàn Quốc. Càng bi đát vì môi trường ô nhiễm, xã hội băng hoại, con người suy nhược ý chí, mất lòng tin và vô cảm.Nhưng không phải chỉ có thế. Tai họa lớn nhất hiện nay của chúng ta là sự lệ thuộc quá đáng vào Trung Quốc. Chúng ta không còn chủ quyền. Thành tích của Đảng Cộng Sản thật là kinh hoàng. Người Việt Nam nào nếu còn một chút lương tri dân tộc có thể không phẫn nộ?
Kỷ niệm 85 năm hiện hữu của Đảng Cộng Sản là dịp để mọi người Việt Nam cùng ý thức rằng chế độ cộng sản là một quốc họa đã kéo dài quá lâu. Nó phải chấm dứt để đất nước còn có thể có một tương lai. Khẩn cấp.

ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc


Không có nhận xét nào: