Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Đầu năm Dương lịch 2015 Ban Biên Tập Tổ Quốc kính chúc Tổ quốc chúng ta:
được dân chủ hóa
đất nước phồn vinh
và người dân hạnh phúc

Kính chúc quý độc giả và thân hữu một năm mới:
An khang
Thịnh vượng
Quyết tâm đòi hỏi dân chủ
cho Việt Nam
ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: