Tổ Quốc. Đính chính


Tổ Quốc 193, trong bài “Ghi nhanh cuộc khách thăm nhà cụ Nguyễn Trọng Vĩnh” trang 5, xin độc giả cùng thân hữu đọc UBKT là Ủy ban Kiểm Tra thay vì Ủy ban Kinh tế. BBT Tổ quốc xin cáo lỗi vì sơ sót này.
ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: