Thông điệp từ Tunizi (Thư tòa soạn)

        Tổ Quốc 193
Phát hành : 1/12/2014 


Cuộc bầu cử tổng thống tại Tunizi (Tunisie, Tunisia) ngày 23-11 vừa qua, tiếp theo cuộc bầu cử quốc hội ngày 23-10 trước đó, đã xác nhận Tunizi đã hoàn tất giai đoạn chuyển tiếp sau Mùa Xuân Ả Rập và đang thực sự bắt đầu giai đoạn sinh hoạt dân chủ lành mạnh. Đó là một tin mừng không chỉ cho dân tộc Tunizi mà cho cả thế giới và các dân tộc đang đấu tranh để thoát khỏi ách độc tài. Làn sóng dân chủ thứ tư vẫn tiếp tục.

Một cách đáng ngạc nhiên và đáng mừng, cả hai cuộc bầu cử đều đã diễn ra một cách đứng đắn và lương thiện. Đảng Nidaa Tounes của Béji Caïd Essebsi đã đánh bại được đảng Hồi Giáo đang cầm quyền và giành được đa số trong quốc hội, Essebsi về đầu khá xa và có mọi triển vọng sẽ đắc cử tổng thống trong vòng chung kết. Chế độ thực sự dân chủ đầu tiên đã được thành lập vững vàng tại Bắc Phi. Sự kiện này sẽ góp phần quyết định vào tiến trình dân chủ hóa vùng Bắc Phi và Trung Đông.


Đối với người Việt Nam những gì đang xẩy ra tại Tunizi còn mang một thông điệp quan trọng khác. Thoạt nhìn thắng lợi của đảng Nidaa Tounes và Essebsi rất không bình thường. Đảng Nidaa Tounes mới được thành lập không đầy ba năm nay mà đã thắng cử. Điều này có thể khiến nhiều người nghĩ rằng một chính đảng lớn có thể thành lập được một cách nhanh chóng, nhưng sự thực nó chỉ tái xác nhận một kết luận đã được rút ra từ những kinh nghiệm lịch sử, đó là hai giai đoạn đầu –xây dựng một tư tưởng chính trị và một đội ngũ nòng cốt- chiếm gần hết thời giờ và công sức của một cuộc cách mạng, phần còn lại có thể thực hiện rất nhanh chóng. Nidaa Tounes đã có một tư tưởng chính trị dân chủ rõ rệt và một đội ngũ cán bộ nòng cốt được liên tục trẻ hóa chung quanh lãnh tụ Essebsi từ gần 60 năm qua. Danh xưng Nidaa Tounes tuy mới nhưng đảng Nidaa Tounes đã có từ lâu và trong suốt quá trình hiện hữu dài đó nó đã chứng tỏ quyết tâm và sự lương thiện cho nên cuối cùng nó đã được nhìn như là giải pháp cho nước Tunizi.


Thắng lợi của Beji Caïd Essebsi trong cuộc bầu cử tổng thống càng có ý nghĩa hơn. Ông đã ngoài 88 tuổi và đã quá già để có thể lãnh đạo một quốc gia, nhất là một quốc gia đang thay đổi trong chiều sâu cả văn hóa lẫn chế độ chính trị. Tuy vậy ông là một biểu tượng có khả năng nhất để đem lại lòng tin và sự đoàn kết cho dân tộc Tunizi. Essebsi đã kiên trì theo đuổi lập trường dân chủ và bao dung trong hơn 60 năm qua, đã có kinh nghiệm cầm quyền, đã chứng tỏ khả năng và thiện chí và đã hai lần chấp nhận để bị mất chức và cô lập -tổng cộng trong 30 năm- chứ không thỏa hiệp với chế độ độc tài. Sau cuộc cách mạng 2011 ông cũng đã điều khiển chính quyền chuyển tiếp một cách công chính. Uy tín đó những người trẻ chưa thể có vì chưa có thời giờ để có. Họ đã đủ sáng suốt để đứng sau lưng Essebsi và nhờ đó đã giành được thắng lợi.
Bài học mà những người dân chủ Việt Nam có thể rút ra từ thông điệp Tunizi là đừng vội chủ quan lấy mơ uớc làm sự thực. Thành lập một tổ chức chính trị đúng nghĩa và xây dựng một biểu tượng không phải là những điều có thể làm được trong một thời gian ngắn nhờ một vài hành động ngoạn mục. Những manh động đã chỉ góp phần khiến đối lập dân chủ Việt Nam chưa có nổi một lực lượng có tầm vóc. Họ cần suy nghĩ kỹ trước khi lấy quyết định khởi xướng một dự án mới thay vì đóng góp cho những tổ chức đã có thời giờ để chứng tỏ quyết tâm và sự đúng đắn.

ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: