Nhân mùa Giáng sinh 2014


Kính chúc quý đc gi và thân hu
Bình an,
Nim Tin
Hy vng
ÿ   Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: