Vĩnh biệt Trần Lâm (Ban Biên Tập Tổ Quốc)

Ls. Trần Lâm (1925 -2014)
Luật sư Trần Lâm, nhà hoạt động dân chủ khả kính, đã qua đời hôm nay, 13/11/2014, tại Hà Nội, thọ 90 tuổi.
Tên thật là Trịnh Đình Trung, sinh năm 1925 tại Nho Quan, Nam Định, ông đã tham gia Việt Minh từ năm 1945 khi đang học lớp 10 với bí danh Trần Lâm và tiếp tục dùng tên này từ đó.
Trong kháng chiến ông làm công tác thông tin, tuyên huấn và lý luận.
Sau 1954 ông lần lượt giữ các chức vụ phó giám đốc sở giáo dục thành phố Hải Phòng, trưởng ban tuyên giáo Hải Phòng, Hiệu trưởng Trường Đảng Kiến An,giảng viên chính trị trung và cao cấp Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Chức vụ cuối cùng của ông là thẩm phán tòa án Nhân Dân Tối Cao trong 10 năm. Sau đó ông từ chức và hành nghề luật sư.

Trần Lâm cho hay ông chưa bao giờ thực sự tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản ngay cả trong thời gian làm công tác tuyên huấn và giảng dạy triết học Mác Lênin cho các cán bộ trung và cao cấp. Ông càng dị ứng với chế độ cộng sản khi làm thẩm phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, chính vì thế ông đã từ chức để hành nghề luật sư bảo vệ hơn là kết án những người bị xét xử.
Từ cuối thập niên 1980, nhất là sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Trần Lâm đứng hẳn về phía những người dân chủ và đã biện hộ cho hầu hết những người dân chủ trong các vụ án chính trị. Người cuối cùng Trần Lâm bảo vệ là Vi Đức Hồi. Trần Lâm kể lại một chi tiết mà ông cho là thú vị trong phiên tòa này, tháng 4/2011, là đảng bộ Đảng Cộng Sản Lạng Sơn thay vì buộc tội lại đánh giá Vi Đức Hồi là một đảng viên gương mẫu đáng tôn vinh.
Người cuối cùng mà đáng lẽ Trần Lâm bảo vệ là Cù Huy Hà Vũ, nhưng gia đình ông Cù Huy Hà Vũ đã thay đổi luật sư sau khi xung khắc với Trần Lâm. Lý do là vì Trần Lâm đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng Cù Huy Hà Vũ không thể bị kết án vì lý do chính trị vì không hoạt động chính trị, kể cả đấu tranh cho dân chủ. Gia đình Cù Huy Hà Vũ đã rất phẫn nộ vì lời tuyên bố này, cho rằng nó làm giảm uy tín của Cù Huy Hà Vũ, nhưng Trần Lâm khẳng định với mọi người tiếp xúc với ông rằng chính Cù Huy Hà Vũ đã nói với ông như vậy khi ông gặp Cù Huy Hà Vũ tại nhà giam với tư cách luật sư.
Từ năm 2006 ông Trần Lâm là một trong những cộng sự viên tích cực nhất của bán nguyệt san Tổ Quốc.
Từ cuối năm 2011 ông phải chấm dứt mọi hoạt động vì sức khỏe đột ngột suy sụp.
Trần Lâm là một người trí thức yêu nước và lương thiện. Những người may mắn được quen biết ông đều không thể không quý trọng ông.
 Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, Ban Biên Tập Thông Luận và ban biên tập Tổ Quốc nghiêng mình kính cẩn tiễn đưa một thân hữu và một người anh lớn kính mến.

ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: