Thông báo Nghỉ thường niên


Sau số TQ 186 Bán Nguyệt San Tổ Quốc sẽ nghỉ thường niên một kỳ báo số ra ngày 15/8.
Báo TQ 187 sẽ được gởi đến quý thân hữu và độc giả vào ngày 1/9 như thường lệ.

ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: