Đồng chí Lê -nin! (Hoàng Đức Doanh)


Đi ngang qua công viên
Thấy tượng đồng to quá
Cứ tưởng ai xa lạ
Ôi, đồng chí Lê -nin!
Nhiều người nhớ như in
Người vào hiệu cắt tóc
Mang tờ báo ra đọc
Từ chối sự ưu tiên.*

Trong những năm cầm quyền
Đồng chí rất vui tính
Câu :"Vô sản chuyên chính"
Do đồng chí nghĩ ra.
Mấy chục năm trôi qua
Liên xô thì sụp đổ
Nhiều người đã tuyên bố
Chủ nghĩa Mác sai lầm!
Bức tượng lặng như câm
Vẫn vô tình đứng đấy
Đứng cho mọi người thấy
Hình đồng chí Lê -nin.
Bây giờ ai còn tin
Tư tưởng của đồng chí
Bao nhiêu thứ thuyết lý
Vào sọt rác lâu rồi!
Có còn lại trên đời
Chỉ là người cắt tóc
Mang tờ báo ra đọc
Từ chối sự ưu tiên.
Vẫn cứ đứng thản nhiên
Đứng làm chi cho khổ
Nhiều nơi đã giật đổ
Đồng chí chưa biết sao?
Có còn nhớ ngày nào
Mấy thanh niên buộc cáp
Họ chưa đủ biện pháp
Đưa đồng chí về kho!
Xin đồng chí nhớ cho
Dân Việt đang thống khổ
Nhiều người rất phẫn nộ
Vì cộng sản độc quyền.
Một việc làm đầu tiên
Tại thủ đô nước Mỹ
Mộ bia rất kỳ vĩ
Ghi tổng số nạn nhân.
Lên án sự vô luân
Giết oan hơn trăm triệu
Công trình là tín hiệu
Khắc ghi lòng căm thù.
Lưu truyền mãi thiên thu
Chắc đồng chí đã biết
Căm thù bọn khốn kiếp
Sẽ đập hết tượng đài!
Hoàng Đức Doanh (cựu chiến binh)
* Trong sách giáo khoa lớp 3
Có bài: Lê nin trong hiệu cắt tóc
đặc trưng chính sách tôn sùng cá nhân.

(Từ nhỏ đến 19 tuổi đi học, lao động tự do. Năm 20 tuổi (1/1966) đi bộ đội, chiến đấu ở Khe sanh (Quảng trị) 1968 – 1969. Năm 1970 – 1972 chiến đấu ở Xiêng khoảng, Sầm nưa (Lào). Năm 1973 chuyển ngành là cán bộ huyện Thanh liêm - Hà nam đến khi nghỉ hưu. Hiện là một dân oan bị cướp đất và đang sinh sống tại thành phố Phủ lý tỉnh Hà nam.)

Không có nhận xét nào: