Nguyễn Trọng Vĩnh


Rút đi! Giàn khoan kẻ cướp

Giàn khoan HD 981 hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
Từ trước đến nay, biết bao nhiêu lần, một mặt Trung Quốc cứ dương chiêu bài bịp bợm "16 chữ, 4 tốt", "hữu nghị", mặt khác cứ lấn tới xâm phạm chủ quyền của chúng ta, bức hại ngư dân ta, phá mọi hoạt động của ta ở Biển Đông mà phía ta cứ nhịn nhục, người phát ngôn phản đối lấy lệ. Với bản chất bành trướng bá quyền nước lớn và thái độ "mềm nắn rắn buông", Trung Quốc càng được đà lấn tới, cứ đà này chúng ta sẽ mất hết vào cái "lưỡi bò", phi lý, phi pháp mà Trung Quốc tự vẽ ra. Cảnh giác thấy trước ý đồ đen tối của Trung Quốc, dân ta đã từng biểu tình chống họ, bảo vệ chủ quyền của ta.

Mới đây, hành động kẻ cướp rất nghiêm trọng nữa là Trung Quốc trắng trợn đưa giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của chúng ta.
Sự phẫn nộ của nhân dân đã lên đến đỉnh, sẽ có biểu tình khắp nơi phản đối Trung Quốc, đòi họ rút giàn khoan khỏi Biển Đông. Nhân dân là sức mạnh, đàn áp những cuộc biểu tình yêu nước như thế là phản bội Tổ quốc.
Chính quyền cần phải kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế, dư luận Thế giới sẽ đứng về ta, mới chặn được bước tiến của nhà cầm quyền Trung Quốc. Nếu cứ nhu nhược cúi đầu sợ sệt, không đấu tranh quyết liệt bằng lý lẽ, bằng chứng cứ lịch sử, bằng ngoại giao, bằng luật pháp quốc tế với họ thì không những sẽ mất biển, mất đảo mà dần dà đến cả mất nước. Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo.
Nguyễn Trọng Vĩnh

Không có nhận xét nào: