Phạm Đỉnh

Chính quyền CSVN nhận tội tại UPR 2014 Liên Hiệp Quốc

"…Việt Nam sẽ chính thức thông báo với các nước về việc chấp nhận các khuyến nghị tại Khóa họp thông qua các báo cáo UPR tại kỳ họp thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền, dự kiến vào tháng 6/2014". (Thông báo của Chính phủ VN)

Sau đây là nguyên văn hai bài tổng kết về kỳ họp Kiểm Điểm Định Kỳ Toàn Cầu (UPR) của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, một của Thông Tấn Xã Việt Nam và một của chính phủ.
Cả hai bài này đều giống nhau ở một điểm hình thức: quá ngắn đối với một công tác đã huy động 11 bộ, ngành và một phái đoàn đông đảo để đối thoại với đại diện của 107 quốc gia. Người đọc khó có thể tránh cảm giác là chính quyền cộng sản Việt Nam đã rất bẽn lẽn trong kỳ họp định kỳ này. Cảm giác đó càng được tăng cường khi đọc nội dung hai bài viết.
Về mặt thành công, bài của Thông Tấn Xã VN viết :
Nhiều "thành tựu" của Việt Nam đã được ghi nhận trong phiên họp lần này như: Những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực kinh tế xã hội; Từng bước giảm tỷ lệ các hộ nghèo; Tỷ lệ nhập học các trường tiểu học và trung học cao; Các kế hoạch hành động quốc gia cho trẻ em (2012-2020) và bảo vệ trẻ em (2011-2015); Ký kết Công ước chống tra tấn; Tham gia Công ước về quyền của người khuyết tật; Đạt được nhiều tiến bộ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho những nhóm yếu thế như dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em ...
Những  "thành tựu" này hoặc chẳng có liên hệ nào hoặc chỉ có rất ít liên hệ với những chủ đề mà thế giới quan tâm và chờ đợi chính quyền Việt Nam giải thích: tự do ngôn luận và báo chí, tự do kết hợp, tự do bầu cử và ứng cử. Nói cách khác chính quyền Việt Nam đã im lặng, không có gì để nói trên nhũng gì cần nói. Trong trường hợp này im lặng tương đương với thú nhận.
Bài của Cổng Thông Tin Chính Phủ viết:
Các nước đánh giá cao sự cởi mở, hợp tác và tích cực của Việt Nam, khẳng định cộng đồng quốc tế hoan nghênh và mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp to lớn hơn nữa trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên phạm vi quốc tế.

Phái đoàn VN đọc báo cáo tại UPR 2014

Ở đây sự thành công chỉ vẻn vẹn là đại diện Việt Nam đã lễ phép nghe những khuyến cáo của các nước về nhu cầu phải cố gắng "hơn nữa".
Mặt thất bại thì rõ ràng hơn nhiều.
Bài của TTXVN viết:
“Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các nước tiếp tục khuyến nghị Việt Nam nỗ lực hơn nữa trong việc cải cách tư pháp, pháp luật, thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, mời thêm các Thủ tục Đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền.
Nhiều nước cũng khuyến nghị Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, đảm bảo quyền của các nhóm yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm trong điều kiện kinh tế khó khăn, tăng cường hợp tác với các cơ chế nhân quyền của LHQ và các Cơ quan Công ước”.
Bài của Cổng Thông Tin Chính Phủ cũng viết:
“Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các nước tiếp tục khuyến nghị Việt Nam nỗ lực hơn nữa trong việc cải cách tư pháp, pháp luật, thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, mời thêm các Thủ tục Đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền…
Nhiều nước cũng khuyến nghị Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, đảm bảo quyền của các nhóm yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm… trong điều kiện kinh tế khó khăn, khuyến nghị Việt Nam tăng cường hợp tác với các cơ chế nhân quyền của LHQ và các Cơ quan Công ước”.
Hai đoạn này, hoàn toàn giống nhau trừ bốn chữ "khuyến nghị Việt Nam" có trong một bản và vắng trong một bản khác, rõ ràng là có cùng một nguồn gốc: ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản. Vậy thì đây chính là tuyên bố của chính quyền VN về kết quả UPR.
Và chế độ đã nhìn nhận những gì?
Trong ngôn ngữ ngoại giao "thẳng thắn" là từ để bày tỏ sự không hài lòng, "khuyến nghị" có nghĩa là cảnh cáo. Thế giới không hài lòng với tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và "khuyến nghị" – có nghĩa là cảnh cáo và  đòi hỏi - Việt Nam "nỗ lực hơn nữa", nghĩa là thay đổi theo ngôn ngữ ngoại giao, để cải cách tư pháp, pháp luật, thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo". Diễn nghĩa: Chính quyền Việt Nam chính thức nhìn nhận đã bị khiển trách là cả luật pháp lẫn các tòa án (tư pháp) đều vi phạm nhân quyền và bị cảnh cáo là phải sửa đổi.
Chính quyền CSVN sẽ phản ứng thế nào?
Bài của TTXVN không nói gì nhưng văn bản của chính phủ, có thẩm quyền hơn, viết: "Việt Nam sẽ chính thức thông báo với các nước về việc chấp nhận các khuyến nghị tại Khóa họp thông qua các báo cáo UPR tại kỳ họp thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền, dự kiến vào tháng 6/2014". Như thế là ngay từ bây giờ chính quyền Việt Nam đã chấp nhận bị khiển trách là đã vi phạm nhân quyền và cam kết sẽ sửa đổi.
Có lẽ chính quyền CSVN nghĩ rằng mình cứ nhận tội và cam kết sửa đổi cho yên thân rồi không làm gì cũng chẳng sao. Nếu như vậy thì họ lầm to.
Phạm Đỉnh

Phụ đính 1(TTXVN):
Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua báo cáo của VN (TTXVN)
Sau 48 giờ kể từ khi đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc làm trưởng đoàn trình bày Báo cáo quốc gia trong khuôn khổ cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ II tại Hội đồng Nhân quyền LHQ, Nhóm làm việc về UPR của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva chiều 7/2 đã thông qua báo cáo của Việt Nam với sự nhất trí cao.
Báo cáo này sẽ được trình Hội đồng Nhân quyền xem xét thông qua tại khóa họp thường kỳ tại phiên toàn thể của Hội đồng sau phiên UPR khoảng 5 tháng.
Nhiều thành tựu của Việt Nam đã được ghi nhận trong phiên họp lần này như: Những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực kinh tế xã hội; Từng bước giảm tỷ lệ các hộ nghèo; Tỷ lệ nhập học các trường tiểu học và trung học cao; Các kế hoạch hành động quốc gia cho trẻ em (2012-2020) và bảo vệ trẻ em (2011-2015); Ký kết Công ước chống tra tấn; Tham gia Công ước về quyền của người khuyết tật; Đạt được nhiều tiến bộ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho những nhóm yếu thế như dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em ...
Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các nước tiếp tục khuyến nghị Việt Nam nỗ lực hơn nữa trong việc cải cách tư pháp, pháp luật, thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, mời thêm các Thủ tục Đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền.
Nhiều nước cũng khuyến nghị Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, đảm bảo quyền của các nhóm yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm trong điều kiện kinh tế khó khăn, tăng cường hợp tác với các cơ chế nhân quyền của LHQ và các Cơ quan Công ước. Tuy nhiên, nhận thức về nhân quyền ở mỗi nước, đặc biệt các nước đang phát triển và phát triển khác nhau, nên khó tránh được sự khác biệt về đánh giá giá trị nhân quyền.
Phiên họp thứ 18 của Nhóm làm việc về UPR của Hội đồng Nhân quyền LHQ đã diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2 với 14 quốc gia thành viên LHQ, trong đó có Việt Nam, đến kỳ trình bày báo cáo quốc gia và đối thoại về quyền con người. Với sự tham gia của đại diện từ 11 bộ ngành, đoàn Việt Nam đã đối thoại trực tiếp với 107 nước.
Trên nguyên tắc đối thoại, hợp tác, đối xử bình đẳng, khách quan, minh bạch, xây dựng, không đối đầu, không chọn lọc và chính trị hóa, UPR được đánh giá là cơ chế tiến bộ và tích cực. Tất cả các nước dù được coi là mạnh nhất, dù lớn tiếng nhất về nhân quyền thì vẫn phải chịu sự xem xét đánh giá, góp ý của những nước rất nhỏ. Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia đóng góp vào những cơ chế đó với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016.
Theo TTXVN (08/02/2014)
Nguồn: vietnamplus.vn

Phụ đính 2 (Chính phủ):
Thông qua Báo cáo định kỳ về quyền con người của Việt Nam
(Chinhphu.vn) - Chiều 7/2, phiên họp của Nhóm làm việc về Báo cáo định kỳ về quyền con người theo Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ (UPR) của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva (Thụy Sỹ) đã thông qua báo cáo của Việt Nam.
Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam đánh giá cao các phát biểu, đóng góp và khuyến nghị tích cực và xây dựng của các nước đối với Việt Nam trong phiên trình bày và đối thoại.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho rằng cơ chế UPR là cơ hội để các quốc gia rà soát lại tình hình thực hiện nhân quyền của các nước, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền; đồng thời khẳng định các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam sẽ xem xét kỹ lưỡng tất cả các khuyến nghị được nêu tại phiên trình bày và đối thoại lần này.
Việt Nam sẽ chính thức thông báo với các nước về việc chấp nhận các khuyến nghị tại Khóa họp thông qua các báo cáo UPR tại kỳ họp thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền, dự kiến vào tháng 6/2014.

Trước đó, phiên họp thứ 18 của Nhóm làm việc về UPR của Hội đồng Nhân quyền LHQ đã diễn ra từ ngày 27/1 với 14 quốc gia thành viên LHQ, trong đó có Việt Nam, đến kỳ trình bày báo cáo quốc gia và đối thoại về quyền con người.
Với sự tham gia của đại diện từ 11 bộ, ngành, chiều ngày 5/2, Đoàn Việt Nam đã đối thoại trực tiếp với 107 nước về các vấn đề các nước quan tâm trong lĩnh vực này.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, Trưởng Đoàn Việt Nam, đã giới thiệu khái quát những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam trong 4 năm qua, kể từ phiên Rà soát chu kỳ I năm 2009 đến nay cũng như những thách thức, khó khăn mà Việt Nam đã vượt qua.
Các nước đánh giá cao sự cởi mở, hợp tác và tích cực của Việt Nam, khẳng định cộng đồng quốc tế hoan nghênh và mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp to lớn hơn nữa trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên phạm vi quốc tế. Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các nước tiếp tục khuyến nghị Việt Nam nỗ lực hơn nữa trong việc cải cách tư pháp, pháp luật, thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, mời thêm các Thủ tục Đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền…
Nhiều nước cũng khuyến nghị Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, đảm bảo quyền của các nhóm yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm… trong điều kiện kinh tế khó khăn, khuyến nghị Việt Nam tăng cường hợp tác với các cơ chế nhân quyền của LHQ và các Cơ quan Công ước. Các nước ASEAN đã hoan nghênh những đóng góp của Việt Nam vào việc thành lập và hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền, khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thực hiện Tuyên bố Nhân quyền ASEAN.
Phương Nguyên

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn

Không có nhận xét nào: