Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Kính chúc quý thân hữu và bạn đọc một năm Giáp Ngọ dồi dào sức khỏe và quyết tâm giành thắng lợi cho Tổ quốc Việt Nam
Dân chủ Đa nguyên
Hòa giải Dân tộc
và Bất bạo động

ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: