Bán Nguyệt San Tổ Quốc

Nhân ngày đầu năm 2014 Ban Biên Tập Bán Nguyệt San Tổ Quốc kính chúc quý thân hữu và độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng, thắng lợi trong mọi dự kiến cá nhân và tập thể và, đặc biệt, thêm lòng hăng hái tích cực tham gia hỗ trợ cho công cuộc dân chủ hóa nước Việt Nam và niềm tin phấn khởi vào tương lai hồi sinh của Tổ Quốc.

Ban Biên Tập BNS Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: