Đoàn Xuân Kiên


Cẩm nang  Dân chủ Đa nguyên
Loạt bài về Dân chủ Đa nguyên mà  BNS Tổ Quốc xin giới thiệu đến bạn đọc là một công trình sưu tập những ý kiến, những kiến giải cụ thể mà những người dân chủ đa nguyên Việt Nam đã trình bày trước công luận từ trên dưới ba mươi năm nay. Soạn giả Hoàng Tâm Nguyên đọc lại và sắp xếp theo trình tự 10 chương sách.
Mỗi đoạn trích lục trong tập tài liệu này đều có ghi chú tường tận xuất xứ nguồn tài liệu trích lục. Hơn một trăm ghi chú về xuất xứ nguồn tài liệu trích dẫn mà Hoàng Tâm Nguyên đặt rải rác trong mỗi đề mục sẽ góp phần thiết thực cho mỗi bạn đọc chúng ta khi cần kiểm chứng tài liệu hoặc khi cần đọc thêm từ những gợi ý ngắn gọn trong tập tài liệu nhỏ này.
Đây là một công trình khá đặc biệt: những đoạn trích lục đều có một điểm chung là đưa ra giải đáp cho những bài toán cần giải của đất nước chúng ta trong thời gian trên dưới bốn thập niên trở lại đây. Bạn đọc có thể tìm thấy khá đầy đủ những ý kiến về những vấn đề đất nước, từ những vấn đề lớn cho đến những bài toán cụ thể của đời sống chính trị - xã hội Việt Nam hiện nay.
Thật vậy, từ ngày tập Cơ Sở Tư Tưởng ra đời (1984), tiếp đến là nguyệt san Thông Luận (1988), trang báo mạng Thông Luận (1996), liên tục và bền bỉ trong bao nhiêu năm, những ai quan tâm đến vấn đề Việt Nam đều được dịp theo dõi những phân tích sâu sắc và mới mẻ về những vấn đề đặt ra cho đất nước tại những thời điểm cụ thể. Những ý kiến đề ra trong các bài Xã Luận hằng tháng hay những bài phân tích chính trị của nhà bỉnh bút Nguyễn Gia Kiểng đã được công luận khắp nơi chờ đón và đã góp phần hướng dẫn công luận Việt Nam trong nỗ lực chung để giải gỡ những vấn đề chính trị - xã hội Việt Nam trong thời gian qua. Đúc kết những kiến giải chính trị mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cống hiến cho công luận Việt Nam được thể hiện toàn triệt trong Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên có tựa đề Thành Công Thế Kỷ 21.
Công luận Việt Nam khắp nơi trân trọng những trang viết nhắc đến ở trên đây không hẳn chỉ vì những kiến giải mới mẻ mà còn là vì chúng rất nhất quán trong cách nhìn nhận và giải quyết và đưa ra đáp án của người dân chủ Việt Nam đối với vấn đề đất nước. Nói cách khác, xuyên suốt qua các trang viết vừa kể là một quan điểm, một tầm nhìn, một tư tưởng chính trị.
Giờ đây, soạn giả Hoàng Tâm Nguyên sưu tập và đọc lại những trang phân tích chính trị nói trên, tập hợp chúng lại theo một trình tự riêng. Những ai quan tâm đến đất nước sẽ tìm thấy những giải đáp, những gợi ý quan trọng cho việc trả lời những câu hỏi nóng bỏng đặt ra cho mỗi người chúng ta trước hiện trạng đất nước.
Đọc lại và sắp xếp những kiến giải từ những bài viết đó trong một trình tự như chúng ta thấy trong toàn bộ tập tài liệu này đòi hỏi một định lực tâm ý khá cao để tránh sa đà miên man.
Mỗi đề mục trong tập tài liệu này tự thân chúng đã là một cụm đề tài. Khi sắp xếp chúng lại dưới một đề mục, soạn giả Hoàng Tâm Nguyên đã khéo léo giúp người đọc nhận ra góc nhìn đặc sắc, quan điểm nhất quán của dân chủ đa nguyên khi soi xét từng vấn đề đặt ra trong mỗi đề mục. Ở điểm này, đóng góp của Hoàng Tâm Nguyên là rất đáng ghi nhận: anh đã thể hiện một cách cụ thể việc vận dụng quan điểm dân chủ đa nguyên trong việc nhìn nhận, xem xét và giải quyết vấn đề. Không có được tầm nhìn khái quát và nhất quán, khó mà có thể làm được như anh khi bỏ công tập hợp và sắp đặt lại những kiến giải đề ra từ nhiều bài viết rải rác trong nhiều thời điểm khác nhau, về nằm chung trong một đề mục anh đề ra trong tập tài liệu này. Hoàng Tâm Nguyên đã tập đại thành một cách độc đáo những kiến giải của người dân chủ đa nguyên Việt Nam về những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước mình. Anh đã đóng góp công lao rất nặng nhọc so với lời ghi nhận khiêm tốn của mình là chỉ góp nhặt và sắp xếp lại những ý kiến của một người khác. 
Có thể nhận thấy ngay là công trình này đáp ứng trọn vẹn cho một đòi hỏi lớn của thế hệ những người dân chủ Việt Nam trong và ngoài nước đang thao thức tìm những lời giải cho những bài toán của đất nước mình. Những ý kiến nêu ra trong suốt tập tài liệu này không phải là những ý kiến chung
Ông Nguyễn Gia Kiểng, thủ lãnh của tổ chức chính trị  Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên
chung, những biện luận trường ốc về những đề tài chính trị khái quát. Bạn đọc sẽ thích thú nhận ra những kiến giải trong suốt tập tài liệu này đều mang sắc thái thời sự nóng hổi, tươi mới. Nhưng bàng bạc đằng sau những kiến giải cụ thể kia lại là một tư tưởng triết lí chính trị mới mẻ. Điều này một mặt cho thấy tính cách cấp tiến của quan điểm dân chủ đa nguyên, mặt khác nó cho thấy tiềm năng cống hiến của quan điểm này đối với đất nước là rất đáng kể.
Xem vậy, tập tài liệu nhỏ do Hoàng Tâm Nguyên biên soạn sẽ góp phần rất lớn về nhiều mặt: đối với việc nghiên cứu học tập chính trị nghiêm túc, tập tài liệu này sẽ bổ khuyết cho thiếu sót nghiêm trọng những tài liệu học tập môn chính trị học đúng nghĩa trong nhà trường chính thống hiện nay; trong sinh hoạt chính trị - xã hội thường ngày, tập tài liệu này cũng có ích dụng cụ thể là góp phần trả lời những câu hỏi thời sự quan thiết đến những vấn đề hằng ngày mà chúng ta không tìm thấy trên muôn nghìn trang sách báo chính thống hiện nay. Công trình nhỏ của Hoàng Tâm Nguyên sẽ có vai trò thiết thân là một cuốn sổ tay, một cẩm nang bỏ túi mà những ai quan tâm đến chuyện nước non sẽ ít nhiều đụng mặt và phải suy ngẫm để tìm ra cho mình một lời giải.
Trong tình hình đất nước chúng ta đang đứng trước những khủng hoảng lớn và toàn diện, những kiến giải về bài toán đất nước mà người dân chủ đa nguyên sẽ là những đóng góp to lớn cho việc gây dựng một tương lai mới chung cho mọi công dân trên tổ quốc yêu quý. Trên hành trình xây dựng tương lai, tập tài liệu nhỏ của Hoàng Tâm Nguyên là một đóng góp lớn vào sự nghiệp chung.
Xin trang trọng giới thiệu tập tài liệu này do Hoàng Tâm Nguyên biên soạn, như một cuốn sổ tay hằng ngày của mọi chúng ta khi nghĩ về đất nước ngày mai.

Đoàn Xuân Kiên

Không có nhận xét nào: