Điếu Cày


Những dòng sông tranh đấu
Đêm đêm trong lao tù
Tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ
Những dòng sông cuộn sôi hối hả


Trên những nẻo đường đổ về trung tâm
Những dòng sông lại gặp những dòng sông
Hòa thành biển lũ
Sóng biển trào dâng – Đòi Tự do Dân chủ
Sóng cuốn phăng đi – Thành lũy lũ độc tài
Những dòng sông chảy mãi tới tương lai
Chúng tôi đi – Hòa cùng dòng sông
Như những hạt phù sa – Một phần bé nhỏ.
Cuộc đời tôi từ nay gắn bó
Với dòng sông tranh đấu của quê hương
Những dòng sông sinh viên xuống đường
Chống quân Bắc triều xâm lược
Những dòng sông Công nhân
Hàng triệu người nhịp bước
Đòi tăng lương, đòi tự lập Công đoàn.
Những dòng sông của hàng triệu dân oan
Đòi lại đất đai ruộng vườn bị mất
Những dòng sông giáo dân
Nguyện cầu đòi đất


Tòa Khâm Sứ, La Vang, Giáo xứ Thái Hà…
Khơi dòng sông tâm linh tuôn chảy đến mọi ngã
Thắp nến hiệp thông cùng – chung lời nguyện ước
Những dòng sông trên khắp miền đất nước
Chống bất công, chống tham nhũng độc tài
Như Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài
Nay giúp dân oan, mai hướng dẫn sinh viên hiểu biết về dân chủ
Chúng tôi đi vì quyền dân chưa đủ,
Dù bị bắt giam trong lao ngục đọa đầy
Những dòng sông vẫn không nghỉ một ngày

Chảy về phía Tự do dân chủ.

ÿ  Điếu Cày

Không có nhận xét nào: