Thư tòa soạn


         Tổ Quốc 144
Phát hành : 15/10/2012
Chờ đợi gì ở hội nghị này?

Hội nghị trung ương 6 khóa 11 của ĐCSVN chắc chắn là quan trọng đối với đảng cộng sản. Nó là hội nghị trung ương dài ngày nhất trong lịch sử đảng và diễn ra trong bối cảnh phân hóa nội bộ trầm trọng và quyền lực của đảng đã sút

giảm nhiều trước quyền lực của phe Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng nó còn quan trọng hơn nhiều đối với đất nước bởi vì kinh tế đang nguy kịch và quan hệ đối ngoại đang đòi hỏi những chọn lựa chiến lược dứt khoát.

Ba chủ đề thảo luận được chính thức công bố của hội nghị này là tình kinh tế xã hội, cải tổ hệ thống giáo dục và đào tạo, và xây dựng đảng. Trong ba vấn đề này giáo dục và đào tạo chắc chắn sẽ chỉ được thảo luận qua loa. Đây là một vấn đề hoặc phải thảo luận rất lâu hoặc chỉ có thể ghi nhận những nét chính. Tình hình kinh tế xã hội quả thực là rất nghiêm trọng. Đầu tư nước ngoài đang rút khỏi Việt Nam, ngoại thương Việt Nam, thể hiện qua khối lượng hàng hóa ra và vào các cảng Việt Nam, đã giảm sút rõ rệt, các tập đoàn kinh tế nhà nước nợ chồng chất và không còn khả năng hoàn trả, ủy ban tài chính quốc hội vừa nhìn nhận kinh tế Việt Nam đang ở trong tình trạng báo động và cần vay khẩn cấp 12 tỷ USD để trang trải những khoản nợ đáo hạn v.v. Vấn đề tuy nghiêm trọng nhưng đã rõ ràng và giải pháp cũng đã hiển nhiên là phải tăng cường hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ, Châu Âu và các nước dân chủ, chỉ cần lấy những quyết định phải có chứ không cần thảo luận nhiều. Như vậy hội nghị trung ương 6 sẽ chủ yếu tập trung vào các vấn đề nội bộ đảng.

Phải nói thẳng rằng những tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng không quan trọng lắm đối với đất nước. Vấn đề quan trọng là đảng cộng sản có xét lại tương quan giữa đảng và xã hội Việt

Nam hay không. Nếu ĐCSVN vẫn quan niệm quan hệ giữa đảng và đất nước như là quan hệ thống trị và toàn trị dựa trên bạo lực thì dù ai cầm quyền cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Nhưng hội nghị chắc chắn sẽ không thảo luận điều này.

Các phe phái sẽ tố giác nhau là tham nhũng nhưng vấn đề này lại càng không quan trọng. Thực tế hơn ba mươi năm qua đã chứng tỏ tham nhũng chỉ tiếp tục tăng lên chứ không hề giảm đi. Thực tế của mọi quốc gia từ trước đến nay cũng đã chứng tỏ rằng người ta chỉ có thể thay thế một chính quyền tham nhũng bằng một chính quyền khác chứ không thể cải tiến nó để nó hết tham nhũng. Như vậy chừng nào đảng cộng sản vẫn còn cầm quyền một cách độc đoán thì tham nhũng vẫn sẽ không có giải pháp.

Vấn đề quan trọng và nghiêm trọng nhất hiện nay là quan hệ đối ngoại. Đảng cộng sản có chọn thoát khỏi thế lệ thuộc nhục nhã và thiệt thòi đối với Trung Quốc hay không? Hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và các nước dân chủ là điều kiện cần để có thể có một quan hệ lành mạnh với Trung Quốc mà ý đồ bá quyền đã quá rõ rệt. Một điểm khác cần được nhấn mạnh là, với làn sóng dân chủ thứ tư đang tràn tới, thời gian ơn huệ của các chế độ độc tài đã chấm dứt, không dân chủ hóa thì sẽ mất dần đầu tư và các thị trường, và đất nước sẽ suy sụp. Mọi chỉ dấu cho thấy những người lãnh đạo cộng sản chưa hiểu hoặc bất chấp bối cảnh mới. Không những thế họ còn gia tăng đàn áp nhân quyền, trắng trợn thách đố thế giới.

Hội nghị này nếu không đem lại một chuyển hướng dứt khoát trong chính sách đối ngoại sẽ không khác một lời tuyên chiến mới của đảng cộng sản với dân tộc Việt Nam.

ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc
Liên lạc: toquocmagazine@yahoo.com 

Không có nhận xét nào: