Thư tòa soạn


         Tổ Quốc 142
Phát hành : 15/09/2012
Trong một giai đoạn đầy bất trắc
Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế
Chúng ta đang sống trong một giai đoạn đầy khó khăn và bất trắc nhưng đồng thời cũng là một cơ hội dân chủ hoá không thể bỏ lỡ.
Tình hình kinh tế và chính trị Việt Nam đang đòi hỏi những quyết định lớn. Hoạt động kinh tế suy sụp, đời sống nhân dân khó khăn, hàng ngàn công ty phá sản hoặc sắp phá sản. Nguy ngập nhất là các công ty xây dựng cho đến nay vẫn là xương sống của kinh tế Việt Nam. Các ngân hàng khốn đốn với nợ xấu chồng chất. Ủy ban tài chính quốc hội xác nhận Việt
Nam cần khẩn cấp một khoản vay cứu nguy ít nhất 12 tỷ USD từ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Các vụ bê bối liên tục được phơi bày vì không thể che giấu được nữa. Nội bộ đảng cộng sản chia rẽ và phân hóa trầm trọng như chưa bao giờ thấy vì chính ĐCSVN đang bị khống chế, thực quyền đã chuyển sang tay Nguyễn Tấn Dũng và phe đảng của ông; họ kiểm soát được cả công an, quân đội lẫn giới tài phiệt.

Trong khi đó thì Trung Quốc, chỗ dựa của chế độ CSVN đã chao đảo và sẽ còn chao đảo mạnh hơn trong những ngày sắp tới. Những đấu đá nội bộ -điển hình là vụ Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai, Vương Lập Quânn -chỉ là hậu quả tự nhiên của một sự kiện khác nhiều lần quan trọng hơn, đó là mô hình kinh tế xã hội của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ phá sản. Nó đã tích lũy đủ mâu thuẫn và cũng không còn phù hợp với bối cảnh thế giới mới nữa. Một cách cụ thể nó là mô hình tư bản hoang dại trong một chế độ toàn trị ngụy trang dưới mỹ từ "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Đó là mô hình bóc lột công nhân tối đa để xuất khẩu thật nhiều với giá thật rẻ và làm giầu cho một thiểu số cường hào. Mô hình này đã chỉ sống được, và có lúc phát đạt, nhờ thế giới thiếu cảnh giác. Nó không thể tồn tại trong một thế giới vừa khám phá lại một giá trị nền tảng, nhân quyền, và một nguyên tắc căn bản của kinh tế: cán cân mâu dịch trong lâu dài phải cân bằng. Khủng hoảng sẽ đặc biệt trầm trọng và đe dọa cả sự thống nhất của Trung Quốc. Trong suốt dòng lịch sử hơn ba ngàn năm của nó sự thống nhất của Trung Quốc đã chỉ được duy trì bằng bạo lực và tàn sát. Gần đây khi thế giới đã văn minh và nhân loại, kể cả người Trung Quốc, đã được thông tin và khai phóng ít nhất ở mức độ mà bạo lực và tàn sát không thể sử dụng được nữa, lý do tồn tại của nước Trung Quốc thống nhất là tăng trưởng kinh tế. Khủng hoảng kinh tế vì thế có thể khiến Trung Quốc tan vỡ.

Trong hoàn cảnh nguy ngập hiện nay, chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ ứng xử thế nào khi mà, một mặt, không thể triệt thoái về bạo lực trắng trợ nữa và, mặt khác, dù muốn cũng không thể dựa vào Trung Quốc để tồn tại?

Với những cái đầu bình thường chọn lựa hiển nhiên là hội nhập thực sự vào thế giới dân chủ, tăng cường triệt để quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, Châu Âu và các nước dân chủ để được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế và để có thể khai thác các thị trường và tiếp thu các kỹ thuật tiên tiến. Tuy nhiên không có gì bảo đảm là chính quyền cộng sản sẽ theo chọn lựa hiển nhiên này, hơn thế nữa còn có những dấu hiệu ngược lại.

Một đặc tính của những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam là họ hoàn toàn không quan tâm đến quyền lợi quốc gia; ưu tư duy nhất của họ là tiếp tục cầm quyền bằng mọi giá. Họ không phải là những người Việt Nam bình thường.

Những người Việt Nam yêu nước phải rất cảnh giác.

ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: