Trần Mạnh Hảo


Giặc đã đến nhà ta đốt biển

Hàng mấy vạn chiến thuyền treo lưới cá
Dùng biển người giặc đang cướp biển Đông
Sao Bộ quốc phòng lại ngồi tri ân giặc ?
Hưng Đạo vương ơi, đâu Hội nghị Diên Hồng ?Đâu Dã Tượng, Yết Kiêu, đâu hàng triệu cánh tay Sát Thát ?
Đâu cọc nhọn Bạch Đằng, đâu kế sách Bình Ngô ?
Giặc đến nhà sao vẫn ngồi ca hát ?
Bốn nghìn năm còn giữ nổi cơ đồ ?
Máu Sông Hồng đổ ra mà cứu nước
Biển căm hờn dựng sóng cả Trường Sơn
Trăm dãy núi đều lao về hướng giặc
Muôn rừng thiêng bão nổi ngựa tung bờm
Dân tộc hôm nay không có Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Trần Hưng Đạo
Sao lại thừa Lê Chiêu Thống trời ơi !
Từng dáng lúa cũng mang hình gươm dáo
Biển Đông như chảo lửa cháy chân trời
Xin Đức Thánh Trần về giúp cháu con cứu nước
Đại họa nghìn năm nô lệ …lại ngồi im ?
Xin những dòng sông vặn hết thừng hết chão
Hướng biển Đông trói tàu giặc chết chìm
Trái tim Việt nghẹn lời nhìn giặc cướp
Hãy sôi lên những đường phố biểu tình
Mặc kệ những mưu đồ Trần Ích Tắc
Dân đen còn đất nước sẽ hồi sinh
Giặc đã đến trước nhà ta đốt biển
Những quả đồi tung nắm đấm ra quân
Những mỏ dầu hãy bật tung thiêu giặc
Biển Đông ơi hãy nổi giận sóng thần…
ÿ  Trần Mạnh

3 nhận xét:

Văn Lai nói...


MẠNH HẢO QUÝ

Cảm ơn Mạnh Hảo xông pha .
Nay già mình cũng phải òa khóc lên .
Đười ươi cộng sản nguy thêm .
Mở miệng kêu gọi dân liền có ngay .
đảng là lũ ngu ngây quỷ quyệt
Nếu nghe dân nước Việt khang trang .
Nó xưng vì dân,mà phá điêu tàn.

Nặc danh nói...

xin tiếp lời Trần Mạnh Hảo

Lời Sơn Hà Nam Quốc
Trăng Sông Cầu mênh mông
Bạch Đằng đang nổi sóng
Vang tiếng thét Diên Hồng
Cong đuôi Trần Ích Tắc
Thoát Hoan chui ống Đồng
Gươm Chi Lăng lóe sáng
Liễu Thăng đã rụng đầu
Khói Đống Đa nghi ngút
Lê Chiêu Thống mang sầu
Ôi vong hồn bán nước
Giờ phiêu bạt nơi đâu.

Biển Đông đang dậy sóng
Từng tất đất hao mòn
Lòng người đang cháy bỏng
Ai người giữ nước non?
Người Già Nua

Nặc danh nói...

xin tiếp lời Trần Mạnh Hảo

Lời Sơn Hà Nam Quốc
Trăng Sông Cầu mênh mông
Bạch Đằng đang nổi sóng
Vang tiếng thét Diên Hồng
Cong đuôi Trần Ích Tắc
Thoát Hoan chui ống Đồng
Gươm Chi Lăng lóe sáng
Liễu Thăng đã rụng đầu
Khói Đống Đa nghi ngút
Lê Chiêu Thống mang sầu
Ôi vong hồn bán nước
Giờ phiêu bạt nơi đâu.

Biển Đông đang dậy sóng
Từng tất đất hao mòn
Lòng người đang cháy bỏng
Ai người giữ nước non?
Người Già Nua