Nguyễn Nhân Trung

MỘT LÁ THƯ CỦA BẠN ĐỌC GỞI TẬP SAN TỔ QUỐC

... Tập san Tổ Quốc đưa đến cho mọi người tiếng nói đa nguyên, cái nhìn đa chiều và tác động làm thay đổi nhận thức, tính cách, văn hóa vốn bị gò bó, ru ngủ, rập khuôn máy móc vốn đã ăn sâu từ xưa của đông đảo người Việt. Để mọi người thấy được mặt trái
kinh khủng của xã hội, sự chuyên quyền, độc đoán, tham ô, tham nhũng, tha hóa, biến chất... của đội ngũ công chức Việt. Gánh nặng cơm áo, thuế má đổ lên tấm thân com cõi dân đen. Đưa niềm tin, phương hướng tìm ra chân lý cũng như giảm dần sự sợ hãi của người dân đối với chính quyền, người dân dần dần dám lên tiếng sau khi tiếp cận Tập san Tổ Quốc.

Tập san Tổ Quốc đã được sự đón nhận của độc giả và sự ủng hộ, đóng góp của giới trí thức trong và ngoài nước. Với nhiều bài viết hay, có giá trị.

Tập san Tổ Quốc đề cập chính là vấn đề chính trị, xã hội và nó không chỉ lan truyền mạnh mẽ trên internet mà tôi biết còn được nhiều người in ra, truyền tay nhau đọc... Tôi rất cảm ơn tiến sỹ và những trí thức, những người trong Tập san Tổ Quốc đã chuyển cho tôi thời gian qua và thực tế nó như đưa ánh sáng chân lý, văn minh đến cho mọi người.

Tạo niềm tin sự ra đời một xã hội dân chủ, văn minh cho nhân dân Việt Nam. Kích thích tinh thần ủng hộ, dẫn thân, đấu tranh dân chủ và đón nhân xã hội Việt Nam dân chủ thực sự.

Sài Gòn ngày 24 tháng 7 năm 2012
Trân trọng
ÿ  Nguyễn Nhân Trung (Sàigòn)

Không có nhận xét nào: