Người Buôn Gió

Học tập HCM thì có học bài này không.?
Chủ tịch HCM để lại rất nhiều bài thơ, có thể nói là cả một kho tàng. Không biết chọn lựa giáo trình để học tập tấm gương của người như thế nào. Mà dạo này thiên hạ chuyện người thi hành công vụ dùng vũ lực với dân hơi nhiều. Các bạn đọc bài thơ của Hồ Chủ Tịch gửi binh lính và tự hình dung hay tìm ảnh minh hoạ nhé.


Ca binh lính

Hai tay cầm khẩu súng dài
Ngắm đi, ngắm lại, bắn ai thế này
Bắn vào quân Nhật, quân Tây
Lũ cướp nước, lũ đoạ đầy dân ta
Lũ không yêu trẻ, kính già
Lũ cướp đất, lũ đốt nhà xôn xao
Lũ đòi sưu nặng thuế cao
Lũ đi chém giết đồng bào Việt Nam
Bắn được chúng chết cũng cam
Vì mình dù chết, nước Nam vẫn còn
Hay vì chút lợi cỏn con
Cái bằng cửu phẩm, cái lon đội nhì...

Đấy Hồ Chủ Tịch dạy thế đó các bạn binh lính à, không biết ban tuyên huấn, ban tư tưởng, ban chỉ đạo phong trào học tập của chủ tịch HCM có đưa bài này vào giáo trình không. Nếu chưa thì đi tìm mà đọc nhé.
ÿ  Người Buôn Gió

Không có nhận xét nào: