Bảo Quốc


Hãy Về Đi Em
Gửi các em gái sau hàng rào cản
ngày 22/7/2012


Em đứng trước dãy hàng rào sắt
Sau lưng em sào huyệt giặc Tàu
Em đau đớn trái tim nhỏ máu
Vì sao em phải nuốt nỗi đau ?


Cả trời Nam ầm ầm sát thát
Ngàn tiếng hô : Đả đảo giặc Tàu
Chúng từng bước cướp dần biển đảo
Sóng biển Đông mặn chát nỗi đau

Bỗng giặc cướp, phá nhà hãm hiếp
Đồng bào mình biên ải năm xưa
Tàu chiến chúng đâm chìm tàu cá
Chúng ngang nhiên chiếm đảo Hoàng Sa

Toàn dân tộc đồng lòng sát cánh
Thề hy sinh bảo vệ sơn hà
Sao em đứng sau hàng rào sắt
Bảo vệ sào huyệt lũ quỉ ma

Tôi biết lòng em đau đớn lắm
Không được cùng bè bạn hoà ca
Không được thét vang từ lồng ngực
" hãy kết đoàn bảo vệ Trường sa "
 
Về đi em ! Hãy về đi em !
Hãy hoà mình với bao bạn trẻ
Hãy thét vang tiếng đòi công lý :
-"Hoàng Trường Sa là của Việt Nam "Thăng long 23/7/2012
ÿ  BẢO QUỐC

Không có nhận xét nào: