BAN BIÊN TẬP TỔ QUỐC


BÁN NGUYỆT SAN TỔ QUỐC XIN THÔNG BÁO CÙNG QUÝ THÂN HỮU VÀ BẠN ĐỌC:

SAU SỐ 141, BAN BIÊN TẬP SẼ NGHỈ THƯỜNG NIÊN MỘT KỲ RA BÁO.

SỐ BÁO TỔ QUỐC 142 SẼ ĐẾN TAY BẠN ĐỌC VÀO NGÀY 15/9/2012.

KÍNH BÁO

ÿ  BAN BIÊN TẬP TỔ QUỐC


Không có nhận xét nào: