Lê Duy Nhân

Việt Nam làm gì sau khi luật biển mới thông qua
‘Đảng phải nhận lỗi sai lầm khi đàn áp người
 dân biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng
lãnh hải VN’
 “...Nhưng trước hết và trên hết lãnh đạo phải đặt quyền lợi đất nước trên đặc quyền của Đảng thì dân mới hết lòng vì đất nước...”      

Sau những tuyên bố công khai và những vận động ngầm đảng Cộng Sản Việt Nam đã có
một bước tiến mới chứng tỏ có quyết tâm chống lại hành động xâm lăng trắng trợn của anh láng giềng “Bốn Tốt”, sau khi Trung Quốc tuyên bố đã phê chuẩn thành lập thành phố Tam Sa bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Ngày 21/6, Quốc Hội Việt Nam thông qua “Luật Biển Việt Nam” xác lập chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hòang Sa.


Lần đầu tiên Bộ Ngọai Giao Việt Nam dám phản kháng Trung Quốc một cách “can đảm” khi tuyên bố: “Việc Quốc Hội Việt Nam thông qua Luật Biển là một hành động lập pháp bình thường nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Việt Nam……”.
Đồng thời Bộ Ngọai Giao Việt Nam lên tiếng chỉ trích hành động thành lập “cái gọi là thành phố Tam Sa” của Trung Quốc là “vô lý” và “đáng tiếc”.
Việc Quốc Hội khẳng định chủ quyền ta trên Hoàng Sa và Trường Sa ta mới chỉ bước “đảng tri” và ta phải chờ xem “đảng hành” như thế nào.

Một khi đảng công nhận chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam trên Hoàng Sa và Trường Sa thì đảng phải công nhận quyền chống sự xâm lược Tàu của nhân dân. Nghĩa là đảng Cộng Sản phải thi hành ngay lập tức các việc sau:

-      Nhận lỗi đã sai lầm khi đàn áp những người chống quân Tàu xâm lược


-      Thả ngay những người yêu nước bị giam cầm vì biểu tình hay phản đối sự khiếp nhược của Đảng trước họa ngọai xâm.

-      Cho nhân dân tự do biểu tình chống Trung Quốc xâm lược

-      Kêu gọi mọi tầng lớp dân chúng chống xâm lược Tàu trên mọi địa bàn: kinh tế, thương mại, văn hóa
-      Trả lại nhân dân  các quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập đảng…. để tòan dân trong và ngòai nước đòan kết chống ngọai xâm.

Để vô hiệu hóa Công Hàm Phạm Văn Đồng hãy trả lại sự chính thống cho chính thể miền Nam trước 4/1975 để coi VNCH là một quốc gia riêng. Do đó cái gọi là “chiến tranh giải phóng miền Nam” phải đổi thành chiến tranh xâm lược VNCH, một trái đắng rất khó nuốt cho đảng cộng sản Việt Nam nhưng còn có gì cao quý hơn sự toàn vẹn lãnh thổ.
Nếu dứt khoát chọn thế đứng trong Biển Đông thì không thể tiếp tục “dùng dằng nửa ở nửa về” đối với kẻ thù trước mắt và lâu dài là anh láng giềng “bất hảo” ở phương Bắc.

Dĩ nhiên Trung Quốc sẽ phản ứng mang tính uy hiếp đối với việc Quốc Hội Việt Nam xác định chủ quyền Việt Nam trên Hòang Sa và Trường Sa. Nên ngay sau khi Quốc Hội công bố Luật Biển thì Bộ Ngọai giao Trung Quốc ra tuyên bố: “Bất cứ nước nào đưa ra đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ và theo đó áp dụng bất cứ hành động nào đối với quần đảo Tây Sa và Nam Sa đều là phi pháp và vô hiệu” (Hoàng Sa và Trường Sa được Trung quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa). Ngày 22/6 Ủy Ban Đối Ngọai Quốc Hội Trung Quốc gửi công hàm cho Quốc Hội Việt Nam “ra lệnh” cho Quốc Hội Việt Nam phải “sửa chữa ngay lập tức hành động sai trái” trong Luật Biển Việt Nam mới được Quốc Hội Việt Nam thông qua. Bộ Ngọai Giao Trung Quốc còn hỗn xược triệu đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh tới để nghe Trung Quốc “quát mắng”. Cuộc đấu khẩu gay gắt giữa hai nước xảy ra là điều tất nhiên. Nhưng sau “khẩu chiến” sẽ là gì?

Việt Nam và Trung Quốc sẽ có các hành động cụ thể nào để bảo vệ chủ quyền của mình trên Hoàng Sa và Trường Sa?


Chiếu theo Luật Biển mới thông qua,CSVN phải thả ngay những người biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải VN

Bằng giải pháp hòa bình mà Việt Nam luôn luôn mong muốn thì phía Trung Quốc đã tuyên bố dứt khoát không đàm phán với bất cứ quốc gia nào về chủ quyền của họ trên hai quần đảo này.

Tranh chấp nhau bằng biện pháp quân sự thì Trung Quốc ở thế thượng phong. Trung Quốc sẽ gia tăng các hành động khiêu khích và chỉ mong ta phản ứng bằng hành động quân sự dù chỉ là để bảo vệ lãnh thổ của mình để “dạy ta một bài học” mới.

Khi Trung Quốc thành lập xong cái gọi là thành phố Tam Sa là nó chính thức hóa cái “lưỡi bò” hỗn xược, vô lý và ngang ngược của nó khiến ta mất gần hết vùng Biển Đông chiến lược và phong phú tài nguyên của ta. Chả lẽ ta tuyên bố chủ quyền một cách “anh dũng” như vậy rồi khoanh tay nhìn Trung Quốc tự tung tự tác trên lãnh thổ của mình.

Dựa vào thế ỷ dốc quốc tế , nhất là Hoa Kỳ mà chống Trung Quốc bá quyền thì đảng Cộng Sản lại sợ Dân Chủ làm mất độc quyền toàn trị vì muốn làm đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ thì Việt Nam phải chứng minh với Quốc Hội Hoa Kỳ là Việt Nam sẽ tôn trọng nhân quyền. Hoa Kỳ cần Việt Nam trong chiến lược bảo vệ quyền lợi của họ ở Biển Đông nhưng nếu nghĩ rằng Hoa Kỳ sẵn sàng gây chiến với Trung Quốc để bảo vệ Việt Nam là một ảo tưởng.

Lãnh đạo khôn ngoan là biết cân nhắc cái lợi lâu dài với cái lợi trước mắt, cái hại lâu dài với cái hại nhất thời. Nhưng trước hết và trên hết lãnh đạo phải đặt quyền lợi đất nước trên đặc quyền của Đảng thì dân mới hết lòng vì đất nước.
Chừng nào đảng Cộng Sản Việt Nam còn coi đất nước này là của riêng Đảng mà tiếp tục tham nhũng, tiếp tục cướp đất của nông dân để làm giàu thì người dân nào còn lòng dạ cứu nước. Không ai dại gì mà hy sinh mạng sống để bảo vệ gia tài của người chiếm đọat cuộc sống của mình.
ÿ  Lê Duy Nhân

Không có nhận xét nào: