Nguyễn Sỹ Đáng

GỬI VĂN GIANG


Trời đã nóng
lòng dân như lửa đốt
Văn Giang ơi liệu cháy đến bao giờ?
Tiên Lãng vẫn còn kia, đâu đã tắt
Bốn phương trời nặng trĩu những âu lo… 

Ồ hay thật nhớ thời đi kháng chiến
Tin mai sau sẽ có ruộng, trâu cày
Hết đời bố đến đời con ra trận
Bạc đầu rồi vẫn chưa hết chua cay!
Cướp chính quyền xong
có chi hơn độc lập
Nhưng ngờ đâu vẫn phải ngóng tự do


Dân chủ đẹp tựa bức tranh thủy mặc
Nơi ăn ngô
chỗ cứ phải húp hồ!
Người ta có thể nói say sưa những điều không  thể có
Chưa quy tiên đã phải cúng, phải thờ
Ai biết được mình trong vòng ma quỷ
Mà suốt đời vẫn cứ phải tung hô!
Bắt yêu nước phải phục hồi nhân phẩm
Gấp vạn lần trăm mẫu đất đảng thu
Bao hoạn nạn cũng chỉ vì chân thật
Cái đê hèn gặp thời thế lên ngôi!
Sài Gòn. 19/5/2012
ÿ Nguyễn Sỹ Đáng

Không có nhận xét nào: