Phục Hưng

Xin hỏi Tổng bí thư!

Kính thưa ông Tổng Bí Thư
Chuyện ở Tiên Lãng, thực hư thế nào?
Làm dân, tôi biết vì đâu...


Mà sao không thấy, ý nào của ông
Làm “ vua”  mệt quá phải không.?
Dân tình khốn khổ, quan quân hỗn hào
Chủ trương, chính sách ra sao…?
Hay chỉ “Chỉnh Đảng” hô hào cho vui
Học tập gương Bác mãi rồi
Vẫn đâu đóng đấy, ngày thời thối thêm
Mong ông bớt giấc ngủ êm
Nói năng bớt giọng huyên thiên tầm phào
Trả lời cho rõ vì đâu ?
Đảng sinh ra lũ cường hào hơn xưa ?
19-2-2012
Phục Hưng - Hà nội

Không có nhận xét nào: