Hà Sĩ Phu

Câu đối Tết

Câu 1 :
Lắm việc phải LÀM ngay, MÈO sắp đi rồi,
thôi bỏ thói “Làm như MÈO mửa”!
Bao điều cần NÓI thật, RỒNG đang tới đó,
nhưng tránh trò “Nói tựa RỒNG leo”! [*]

 [*] Tục ngữ: Ăn như Rồng cuốn, nói như Rồng leo, làm như Mèo mửa
Câu 2 :
MÈO gút-bai hạ cánh an toàn, vét ngân- khố sạch trơn,
mua đề án, bán công trình, thói “CHÚ PHỈNH” vẫn làm như MÈO mửa !
 RỒNG nỉ-hảo khua môi trí trá, bịp nhân- quần ráo hoảnh,
níu ngọn cờ, thờ chủ nghĩa, giọng “CÔ ĐỒN” cứ nói tựa RỒNG leo ! [*]

 [*] Phỉnh=phỉnh nịnh
Đồn=đồn thổi, đồn nhảm, đồn láo.

Câu 3:
MÈO trắng MÈO đen đều bắt chuột,
đưa thuyết ấy lên ngôi, quỷ kế Tiểu Bình mưu bá chủ !
RỒNG đen RỒNG trắng lúc giao mùa,
mặc con nào hút nước[*], lương dân Đại Việt thắng thiên tai!

 [*] Ca dao: Rồng đen lấy nước được mùa
Rồng trắng lấy nước thì… vua đi cày (mất mùa)

Câu 4 :
XUÂN lại ôn tích cũ Tiên Rồng, mong một đấng “điếu dân phạt tội” ! [*]
TẾT vẫn nhớ sử xanh Âu Lạc, giận những phường “mãi quốc cầu vinh” !

 [*] “Điếu dân phạt tội”: thương xót nhân dân mà đánh kẻ có tội, diệt gian trừ bạo. (nên Bình Ngô đại cáo gọi quân đội bấy giờ là quân “điếu phạt”)

Câu 5 :
Văn Vươn ở cuối chân tường, phát súng nổ xuyên đau tình cốt nhục!
Hà Vũ đương đầu ngọn sóng, tiếng kèn vang khua tỉnh giấc hôn mê!
Mời đối (mời bà con xướng họa cho vui)

Mời đối 1:
Rồng lên giữa đất Thăng long, thấy bộ trưởng Thăng sợ long tóc gáy !

Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng nổi tiếng là hay “nổ”, đưa nhiều phương án “đột phá” liều lĩnh khiến dân chúng rất hoảng, và bản thân ông cũng lo sợ về tính khả thi, làm cho “tóc gáy” của Rồng, tóc gáy của dân, cũng như tóc gáy của ông Bộ trưởng chắc nhiều phen “dựng ngược”

Thăng long”=“Rồng lên”!

Mời đối 2:

Chính phủ chớ chơi trò “chú phỉnh” !

Mời đối 3:
Biên cương, hải đảo bị “ăn” mòn, thủ phạm vẫn “ăn” như Rồng cuốn!

Mời đối 4:
Ngày Xuân nhớ bác Xuân Tùng, xin chớ mềm lòng, nên cứng cổ !

Bác Trịnh Xuân Tùng vô tội bị tên Trung tá công an hung đồ đánh gẫy cổ.
Hà Sĩ Phu

Không có nhận xét nào: