Nguyễn Thanh Giang

Nhớ Huy Cận

Tặng Cù Huy Hà Vũ

 
Ông còn nghe nương nước giọt mái nhà
Hay đã nằng nặng buồn rơi từ hà vũ (*)
Xói mặt tượng Tây Phương ngàn năm ủ rũ (**)
Thành hố sâu chan đầy nỗi xót xa

          Ngày Thơ Việt Nam – Nguyên tiêu Tân Mão
Nguyễn Thanh Giang
(*) Thơ Huy Cận: “Tai nương nước giọt mái nhà. Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn ”.  (Buồn đêm mưa)
(**) Thơ Huy Cận: “Một câu hỏi lớn. Không lời đáp. Cho đến bây giờ mặt vẫn chau”. (Các vị La Hán chùa Tây Phương)

Không có nhận xét nào: